مراحل اخذ صدور پروانه ساختمانی از شهرداری

مراحل اخذ صدور پروانه ساختمانی از شهرداری


هدف از اخذ پروانه ساختمان در واقع گرفتن مجوز از سازمان مربوطه (شهرداری ها) برای اجرای عملیات ساخت و ساز در یک پروژه عمرانی می باشد. لازم به ذکر است که پیش از اجرای هر گونه عملیات عمرانی ، ساختمانی  این پروانه ساختمان باید از سازمان مربوطه اخذ گردد زیرا در صورت عدم مجوز ، اجرای ساخت و ساز غیر قانونی بوده و سازمان ناظر که شهرداری های هر شهر می باشند  ، اجازه دارند از اجرای بدون مجوز  جلوگیری کرده  و کار فرمای پروژه را طبق قانون های تعیین شده جریمه نمایند

 

دانلود فرایند اخذ صدور مجوز پروانه ساختمانی از شهرداری

این پست را به اشتراک بگذارید