برای دانلود تعرفه جاری روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری میرآباد