فرایند صدور پروانه ساختمانی از شهرداری

فرایند صدور پروانه ساختمانی از شهرداری


شهروندانی که برای ساخت مسکن تمایل به اخذ پروانه ساختمانی دارند باید قبل از هر گونه انجام عملیات ساخت و ساز، مراحلی را از طریق شهرداری طی نمایند. در بیان اهداف شهرداری به جز نکاتی که در سلسله مباحث این مجموعه اشاره شده، باید گوشزد نمود شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیبا سازی شهری، حفظ استاندارد های فنی، ایمنی و بهداشتی، مهار اراضی رها شده از جهت تمرکز آلودگی ها، تشویق به نوسازی بافت های فرسوده، افزایش واحدهای مسکونی و سعی در کاهش تورم در بخش مسکن و … به چنین نظارت هایی اقدام می نماید

 

دانلود فرایند اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری

این پست را به اشتراک بگذارید