بازدید شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژە‌های  عمرانی درحال اجرا

بازدید شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژە‌های عمرانی درحال اجرا


بنا بە گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد . امروز شنبه مورخ ۱٤۰۰/۰۱/۲۸ شورای اسلامی شهر و شهردار از پروژه‌های عمرانی شهرداری میرآباد منجمله ، خیابان بیست متری ، خیابان کشاورز شرقی و کمربندی بازدید بعمل آوردند. 

این پست را به اشتراک بگذارید