دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی گرامی باد

دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی گرامی باد


.بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد ،  شهردار و شورای اسلامی شهر دوازدهم فروردین ماه روز جمهوری اسلامی را تبریک گفتند.

این پست را به اشتراک بگذارید