جلسە و هم اندیشی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با موضوع بررسی مشکلات مسکن رزمندگان شهرک ایثار

جلسە و هم اندیشی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با موضوع بررسی مشکلات مسکن رزمندگان شهرک ایثار


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد طی جلسه ای روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰٨ در دفتر شهردار با حضور بخشدار ،  شهردار و شورای اسلامی شهر ، ریاست اداره منابع طبیعی و راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت  رزمندگان سردشت و اعضای هیئت مدیره شرکت  رزمندگان ، درخصوص مشکلات چندین ساله زمین رزمندگان( شهرک ایثار) با ادارە منابع طبیعی و شهرداری داشتند برگزار گردید ،
  در این جلسه پس از بحث و بررسی‌های فراوان و نیز  هر کدام از اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را بیان داشتند.
 که در پایان حاضرین در جلسه بصورت میدانی در محل زمینهای شهرک ایثار بازدید بعمل آمد که در پایان با توجه به نیاز به بررسی بیشتر و عدم اعلام نتیجه ، جلساتی دیگر برگزار خواهد شد و متعاقبا پس از اعلام نتیجه و برگزاری جلسات و اعلام نتیجه نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

این پست را به اشتراک بگذارید