جلسه و بررسی تعرفه عوارض محلی و بهاء خدماتی

جلسه و بررسی تعرفه عوارض محلی و بهاء خدماتی


در نشست رسمی و علنی امروز شورای اسلامی شهر میرآباد دفترچەی بهای خدمات ، تعرفەی عوارض و ارزش معاملاتی املاک پیشنهادی سال ۱۴۰۰ پس از بررسی و جلسات مختلف به اتفاق آراء بتصویب رسید.

این پست را به اشتراک بگذارید