عملیات اجرای لوله گذاری بتنی مسلح

عملیات اجرای لوله گذاری بتنی مسلح


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد شروع اجرای عملیات لوله گذاری بتنی مسلح جهت هدایت آب‌های سطحی و آبگرفتگی بمنظور احداث ادامه خیابان کشاورز ، که متفاوت از سایر خیابان‌های سطح شهر در حال انجام می‌باشد.

این پست را به اشتراک بگذارید