بازدید میدانی دکتر رسول خضری نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر از نحوه اجرای عملیاتی نصب گاردریل در مسیر میرآباد ـ پیراشهر

بازدید میدانی دکتر رسول خضری نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر از نحوه اجرای عملیاتی نصب گاردریل در مسیر میرآباد ـ پیراشهر


بازدید میدانی روز چهارشنبه مورخ ۹٨/۱۰/۱۱ دکتر رسول خضری نماینده محترم شهرستان همراه با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد از اجرای عملیات نصب گاردریل مسیر میرآباد ـ پیرانشهر و پیگیری مستمر ایشان بر افزایش عملیاتی نصب گاردریل در طول مسیر نقاط حادثه خیز. شایان ذکر است که پروژه یاد شده با پیگیری دکتر رسول خضری از طریق جذب اعتبارات ملی به مبلغ شش میلیارد تومان(چهار میلیارد تومان مسیر میرآباد جادە بین شهری به طرف سردشت و پیرانشهر ) دو میلیارد تومان(مسیر جادە سردشت بە طرف مهاباد) انجام میگیرد.

این پست را به اشتراک بگذارید