بررسی تعرفه عوارض محلی شهرداری میرآباد

بررسی تعرفه عوارض محلی شهرداری میرآباد


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد روز سه شنبه مورخ 98/11/01 اولین جلسه بررسی تعرفه عوارض محلی توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با  همراه با کارشناسان درآمد و حمل و نقل شهرداری  در دفتر شهرداری برگزار گردید  

این پست را به اشتراک بگذارید