بازدید میدانی شهردار همراه با بخشدار بخش وزینه اجرای پروژه‌های عمرانی

بازدید میدانی شهردار همراه با بخشدار بخش وزینه اجرای پروژه‌های عمرانی


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد امروز چهارشنبه شهردار همراه با بخشدار محترم بخش وزینه از پروژه‌های عمرانی شهرداری در حال اجرا بصورت میدانی بازدید کردند.

این پست را به اشتراک بگذارید