حضور شهروندان در شهر داری میرآباد درجهت پرداخت عوارض زباله‌ سطح شهر

حضور شهروندان در شهر داری میرآباد درجهت پرداخت عوارض زباله‌ سطح شهر


حضور شهروندان گرانقدر در شهرداری میرآباد بمنظور فرصت پیش آمده ۳۰% تخفیف بمناسبت دهە مبارک فجر جهت  پرداخت عوارض زباله سطح شهر.

🔻 از تمامی همشهریان گرامی دعوت به عمل می آید #با_همراە_داشتن_پروانە_ساختمانی_خود نسبت به پرداخت عوارض ساختمانی و عوارض زباله سطح شهر سالیانە ، با توجه به فرصت پیش آمده تا پایان سالجاری اقدام نمائید

این پست را به اشتراک بگذارید