جلسه و هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و بخشدار بخش وزینه با اصحاب رسانه

جلسه و هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و بخشدار بخش وزینه با اصحاب رسانه


   بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد طی جلسه ای در روز سه‌شنبه همراە با بخشدار بخش وزینه ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با اصحاب رسانه ای شهرستان در دفتر بخشداری برگزار گردید که هرکدام از اعضای حاضر در جلسه به بیان و مشکلات و ارائه راهکار پرداختند که در این بین هم شورای اسلامی شهر ، شهردار و بخشدار بخش وزینه بهارائه گزارش در طول مدت خدمتشان در این دوره  پرداختند.

این پست را به اشتراک بگذارید