تداوم فعالیت های عمرانی شهرداری میرآباد در آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر.

تداوم فعالیت های عمرانی شهرداری میرآباد در آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد ، در تداوم عملیات روان سازی عبور و مرور شهری، جلب رضایت شهروندان و ایجاد رفاه نسبی برای آنان، فعالیت برای لکه گیری معابر همچنان در حال اجراست.

در همین راستا نیروهای خدمات شهری  اقدام به لکه گیری و آسفالت ریزی خیابان اصلی ، ورودی از طرف پیرانشهر و معابر سطح شهر برای سهولت رفت و آمد ساکنین، همت و تلاش مضاعفی بکار بستند.
طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی شهرداری ، ادامه عملیات لکه گیری برای روان سازی تردد شهری در تمامی مسیرهای اصلی و فرعی سطح حوزه، ادامه می یابد.

این پست را به اشتراک بگذارید