جلسه وهم اندیشی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با مسئول درمانگاه شبانه روزی میرآباد

جلسه وهم اندیشی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد با مسئول درمانگاه شبانه روزی میرآباد


 بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد ،  امروز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰٦/۲۰ راس ساعت ۱۰ صبح درجهت بررسی مسائل و مشکلات با مسئول محترم درمانگاه شبانه روزی  در دفتر شهرداری برگزار گردید.
که در این جلسه هر کدام از اعضای حاضر در جلسه به بیان بررسی مسائل و مشکلات و کمبودها   پرداختند .
که در نهایت شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد بمنظور پیگیری هر چه سریعتر در جهت رفع و مشکلات بهداشتی و درمانی درمانگاه از مسئولین مربوطه درخواست و پیگیری نمایند.

این پست را به اشتراک بگذارید