جلسه شورای اسلامی شهردار میرآباد با نماینده محترم شهرستان سردشت و پیرانشهر

جلسه شورای اسلامی شهردار میرآباد با نماینده محترم شهرستان سردشت و پیرانشهر


 

 برگزاری نشست مهندس کمال حسین پور، با مردم بزرگوار، بخشدار، اعضای شورای اسلامی و شهردار شهر میرآباد و بررسی مشکلات و کمبودهای این شهر 

    به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد        ( پنجشنبه ) ۹ مــرداد ماه سال جاری، نشست مهندس کمال حسین پور با مردم بزرگوار، امام جمعه ارجمند، بخشدار محترم وزینه، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم شهر میرآباد با محوریت بررسی مشکلات و کمبودهای این شهر در محل بخشداری وزینه برگزار گردید.
 

 

این پست را به اشتراک بگذارید