استقبال شهروندان گرانقدر در خصوص پرداخت بموقع عوارض زباله سطح شهر

استقبال شهروندان گرانقدر در خصوص پرداخت بموقع عوارض زباله سطح شهر


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد ، استقبال بی نظیر شهروندان گرانقدر و گراسنگ در پرداخت عوارض زباله سطح شهر در جهت  توسعه عمران و آبادانی شهر.

 

این پست را به اشتراک بگذارید