جلسە و هم اندیشی بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری سال ۱۳۹۹

جلسە و هم اندیشی بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری سال ۱۳۹۹


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد جلساتی بمنظور بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۹ با حضور شورای اسلامی شهر ، شهردار و کارشناسان مربوطه بودجه ، امور مالی و عمرانی در دفتر شهردار برگزار گردید.

این پست را به اشتراک بگذارید