تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها


✅تبصره5 ماده 101 قانون شهرداری ها: 

✔️هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

✔️الزام شهرداری ها از طرف استانداری، نسبت به برخورد قضایی با مالکان زمین هایی که به صورت غیرقانونی و بدون پرداخت حق السهم شهرداری اقدام به تفکیک زمین های خود کرده و به صورت قولنامه ای آن ها را خرید و فروش می نمایند.

 

این پست را به اشتراک بگذارید