بررسی و تصویب ضوابط طرح هادی شهر میرآباد

بررسی و تصویب ضوابط طرح هادی شهر میرآباد


بنابه گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد روز یک شنبه مورخ ۹٨/۱۱/۱۳ جلسە ای بمنظور بررسی و تصویب ضوابط طرح هادی شهر میرآباد در محل دفتر فنی استانداری همراه با رئیس‌‌ شورای اسلامی شهر ، شهردار ، کارشناس دفتر فنی شهرداری ، شرکت مشاور پردیس آمایش سرزمین برگزار گردید

این پست را به اشتراک بگذارید