بە روایت تصویر تلاش شبانه‌روزی واحد خدمات شهری ، شهرداری میرآباد

بە روایت تصویر تلاش شبانه‌روزی واحد خدمات شهری ، شهرداری میرآباد


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد تلاش خستگی ناپذیر شبانه‌‌روزی واحد خدمات شهری جهت شن پاشی خیابان‌های سطح شهر.

این پست را به اشتراک بگذارید