افزایش نرخ کرایە تاکسی شهر میرآباد

افزایش نرخ کرایە تاکسی شهر میرآباد


 افزایش میزان کرایه تاکسی در شهر میـرآباد و حوزه استحفاظی آن برای سال۹۹ اعلام شد.

   شـورای محتـرم اسلامی شهر طی مصوبه‌ای به استناد نامە فرمانداری محترم و واحد حمل و نقل تاکسیرانی شهرستان سردشت با افزایش ۲۰% نرخ کرایە تاکسی داخل شهر و حوزە استحفاظی آن برای تاکسی های تلفنی آژانسها بشرح ذیل تعیین و برای سال جاری قابل اجرا و اعلام میگردد.

 مسیرهای دربست داخل شهرــــ کارگاە زندی ـــ مرغداری جنب قبرستان ــ سالن ورزشی ــ پارک راهیان نور ــ دشتاشان ـــ گاوداری جنب قبرستان.............٤۰۰۰هزارتومان

پل فلزی ـــــ پل جولانه ــــ سردخانه علی آباد.....................#٦۰۰۰هزار تومان

از مردم عزیز و شهروندان محترم تقاضا میشود درخصوص هرگونه تخلف یا افزایش نرخ کرایه از قیمت مصوب شهرستان  یا موارد دیگر.... به واحد حمل و نقل شهرداری گزارش دهند.

 در صورت مشاهده افزایش کرایه از نرخ مصوب ، با راننده متخلف برابر قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

لازم بە ذکر مدیران محترم آژانس قیمت مصوب حتما در محل کار و در داخل تاکسی‌ها در دید عموم قرار دهند.

 روابط عمومـی شـورای اسلامی شهـر و شهـرداری میـرآباد

این پست را به اشتراک بگذارید