اصلاح و بازسازی پل دال بتنی کوچه مسجد بازار

اصلاح و بازسازی پل دال بتنی کوچه مسجد بازار


اصلاح و بازسازی پل دال بتنی کوچه مسجد بازار جهت جلوگیری از جمع شدن آب و محل زباله از بوی نامطبوع توسط اکیپ واحد خدمات شهری.

 

این پست را به اشتراک بگذارید