ابلاغ طرح  بازنگری هادی  شهر میرآباد

ابلاغ طرح بازنگری هادی شهر میرآباد


مختصری از فرآیند تصویب طرح هادی شهر میرآباد                                                                     
طرح هادی شهری عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌شود.
شهرداری میرآباد با اهدافی ازجمله ساماندهی شبکه معابر شهری، الحاق به محدوده بخش¬هایی از زمین-های خارج از محدوده مصوب که مستعد ساخت و ساز توسط شهروندان بود و تغییرکاربری زمین¬هایی با کاربری عمومی خدماتی که قابل تملک توسط ارگان¬های خدمات¬رسان ذیربط نبودند، درصدد بازنگری طرح هادی مصوب سال 87 شهر برآمد و برابر مکاتبات به عمل آمده با دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی و مصوبات شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان، کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی، مجوز بازنگری طرح هادی شهر میرآباد در مورخ 19/04/95 به شهرداری میرآباد ابلاغ گردید.
پس از برگزاری مناقصه و بررسی های به عمل آمده برپایه روش انتخاب مشاور براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، با شرکت پردیس آمایش سرزمین به عنوان برنده مناقصه 19/01/96 قرارداد عقد گردید.
برابر قرارداد مذکور حدود خدمات مهندسی در دو مرحله به شرح مرحله اول شامل شناسایی و بررسی های مقدماتی و تجزیه و تحلیل مسائل و استنتاج و ارائه نقشه¬ها و گزارشات لازم و مرحله دوم شامل تهیه طرح هادی و ارائه نقشه¬ها و گزارشات مربوطه توسط دستگاه تهیه کننده طرح انجام پذیرفت.
طی جلسات متعدد برگزار شده توسط کمیته فنی استانداری و با حضور نمایندگان شهرداری میرآباد ازجمله شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و مسئول فنی و شهرسازی شهرداری، در استانداری و نیز در شهر میرآباد و انجام بازدیدهای میدانی، پس از تلاش وافر و مجدانه، این طرح مورد تایید و تصویب نهایی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان به ریاست استاندار قرار گرفت و در خرداد ماه سال 99 با افقی ده ساله تا سال 1409 به شهرداری میرآباد ابلاغ گردید.

این پست را به اشتراک بگذارید