کلاس کار گاه آموزشی و توجیهی در خصوص تعرفه عوارض محلی و بودجه با خضور شهرداری های جنوب استان به میزبانی شهرداری پیرانشهر

کلاس کار گاه آموزشی و توجیهی در خصوص تعرفه عوارض محلی و بودجه با خضور شهرداری های جنوب استان به میزبانی شهرداری پیرانشهر


اعضای محترم شورای اسلامی شهر همراه با کارشناسان بودجه و درآمد این شهرداری در جلسه توجیهی کارگاە آموزشی تعرفه عوارض محلی و بودجه در پیرانشهر محل سالن جمعیت هلال احمر برگزار گردید، شرکت نمودند

این پست را به اشتراک بگذارید