اجرای عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز شهر میرآباد

اجرای عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز شهر میرآباد


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد برای کنترل آفات و مبارزه با بیماریهای گیاهی درختان و درختچه‌های سطح شهر با رعایت نکات ایمنی سم‌پاشی شد.
 امید است این کار همانند سایر اقدامات انجام شده توسط شهرداری و سازمان مورد استقبال شهروندان بوده و از حمایت همه جانبه خود در حفظ و نگهداری هرچه تمام تر ابراز نمائید تا شاهد شهری آباد و زیبا و در خور شهروندان فهیم میرآباد باشیم و به امید روز ی خوب و توأم با سلامتی و نشاط باشیم.

این پست را به اشتراک بگذارید