شهردار میرآباد طی پیامی نهم اردیبهشت ماه روز شورا را به اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریک گفت

شهردار میرآباد طی پیامی نهم اردیبهشت ماه روز شورا را به اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریک گفت


         🌺 بسم الله الرحمن الرحیم 🌺

🔹 نهم اردیبهشت سالروز تاسیس شوراهای شهر و روستا به عنوان نهادی مردمی، نمونه بارز مردم سالاری، خرد جمعی، زمینه ساز تحقق اراده عمومی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد.
اینجانب فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه، روز ملی شوراهای اسلامی را به همه اعضای محترم و بزرگوار شوراهای شهر و روستا بویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر میرآباد که در جهت بالندگی، شکوفایی، عمران و آبادانی شهرمان قدم برمی دارند تبریک عرض می نمایم.
شورای اسلامی شهر میرآباد به حول و قوه الهی توانسـته است با بهره گيری از سوابق علمـی، اجتمـاعی و مردمـی خـود و شـناخت كمبودهـا و نيازهـای شهر میرآباد، طرحها و لوايح عديده ای را جهت رفع معضلات و همكاری
بـا مـديريت شـهری و رهنمـون شـدن آن بـه سـوی يـك مـديريت موفـق و كارآمـد از تصـويب بگذراند. 
برخود وظیفه می دانم از پیگیریها، تلاشها و مساعدتهای آن بزرگواران در پیشبرد اهداف شهر و شهرداری كه یقیناً حاصل همدلی و همكاری مضاعف بین اعضای شورای اسلامی شهر بوده است تقدیر و تشكر نمایم.

 🔹شهـردار میـرآباد محمـد حسـن زاده

این پست را به اشتراک بگذارید