عملیات لکه گیری خیابان‌ها و معابر سطح شهر

عملیات لکه گیری خیابان‌ها و معابر سطح شهر


تداوم عملیات لکه گیری خیابان‌ها و  معابر سطحشهر توسط اکیپ واحد خدمات شهری، شهرداری میرآباد

این پست را به اشتراک بگذارید