استمرار ضد عفونی کردن معابر شهری

استمرار ضد عفونی کردن معابر شهری


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد تمهیدات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا به همت مردان خدوم و ساعی شهرداری .

 استمرار عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و شوارع شهر  که به همت مجموعه شهرداری میرآباد؛ شهرداری شهروند مدار همچنان ادامه دارد

در خانه بمانیم
ما کرونا را شکست خواهیم داد

این پست را به اشتراک بگذارید