بازدید میدانی امام جمعه میرآباد همراه با شورای اسلامی شهر و شهردار از محل مسیر کنترل ورودی و خروجی میرآباد

بازدید میدانی امام جمعه میرآباد همراه با شورای اسلامی شهر و شهردار از محل مسیر کنترل ورودی و خروجی میرآباد


♻️ به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد، بازدید میدانی امام جمعە شهـر میـرآباد، شهـرداری و شورای اسلامی شهـر از ایست بازرسی ورودی شهـر و کەمپەینی مێـهرەبانـی (کەمپەینی بەربەرەکانی لە گەڵ ڤایرۆسی کۆڕۆنا)

 

این پست را به اشتراک بگذارید