پیام تبریک شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شهردار

پیام تبریک شورای اسلامی شهر به مناسبت روز شهردار


جناب آقای مهندس حسن زاده
 شهردار شریف شهر میرآباد

خدمات و توفیقات شما در توسعه همه جانبه شهر میرآباد در این چند سال ملموس است که با هماهنگی و همکاریهای مستمر همکاران در داخل باتیم پرتوان شهرداری و ایجاد رابطه صحیح و اصولی با نهادها و ارگانهای دولتی و تلاش ،تفکر ، تدبیر و مدیریت بی بدیل حضرتعالی ، که قابل تحسین همگان را بهمراه داشته است ، با درایت و کار آمدی شما چهره شهر دگرگون شده است

 شهروندان شهر میرآباد افق های وسیعتری را به نظاره نشسته اند و در آرزوی فرداهای بهتر گام برمیدارند .اگر چه با این همه خدمت هرروز ،  روز شماست  روز #شهردار را به شما و جمیع شهرداران کوشا تبریک عرض نموده  و از تلاش های بی وقفه وخالصانه شما تقدیر و تشکر می نمائیم

و بر خود لازم میدانیم بعنوان مجموعه شورای اسلامی شهر میرآباد از زحمات و تلاشهاي ارزنده و بي شائبه  شبانه روزی جنابعالي در راستای توسعه و عمران شهری ، همفکری با اعضاي شوراي اسلامي شهر ، جلب رضایت مردم  صميمانه تشكر و قدرداني بعمل مي آيد

این پست را به اشتراک بگذارید