ضد عفونی کردن خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر توسط شهرداری میرآباد

ضد عفونی کردن خیابان‌ها و کوچه‌های سطح شهر توسط شهرداری میرآباد


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد یکشنبه مورخ ۹٨/۱۲/۱٨ کلیه کوچهها خیابان‌های سطح شهر میرآباد و داخل تاکسی ها و دفتر آژانس‌ها توسط اکیپ واحد های خدمات شهری و آتشنشانی  شهرداری جهت پیشگیری ویروس کرونا  گندزدایی و ضد عفونی گردید

 

این پست را به اشتراک بگذارید