تسطیح و اجرای خیابان کشاورز شرقی

تسطیح و اجرای خیابان کشاورز شرقی


بنا به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری میرآباد . روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱٤ اجرا و تسطیح خیابان کشاورز شرقی توسط ماشین آلات شهرداری میرآباد.

این پست را به اشتراک بگذارید